Longsoran

Sudah cerita lama jika musim hujan datang, maka akan sering terjadi longsoran yang memakan tidak sedikit harta dan nyawa. Mengenali longsoran memberikan kepada kita pengetahuan untuk mengetahui keadaan disekitar kita dan kemungkinan antisipasi menghindarinya.

Longsoran merupakan bagian dari gerakan tanah yang menyebabkan berpindah atau bergesernya massa tanah dari daerah energi potensial tinggi ke daerah dengan potensial rendah. Longsoran merupakan hal umum terjadi sejak bumi ada. jadi longsoran adalah fenomena alam yang biasa dalam sejarah bumi. Perencanaan, pengembang, insinyur atau ahli dalam ilmu kebumian selalu berusaha untuk mengenali bahaya yang ditimbulkan oleh bekas longsoran, tanda-tanda pergerakan lereng atau daerah yang berpotensi terjadinya longsoran. Bahaya longsoran terjadi dalam waktu yang cepat, keadaan yang menghancurkan dengan mengenali ukuran, kecepatan dan efek penghancurannya.

Longsoran akan teraktivasi akibat perubahan cuaca berhubungan dengan peningkatan penyerapan air-seperti pada musim penghujan, gempa bumi atau aktivitas manusia.
Secara umum longsoran dikelompokkan menjadi 5 tipe longsoran, yaitu jatuhan, rubuhan, gelinciran, sebaran lateral, dan aliran.

[advanced_iframe securitykey=”4d018e4b7a56ab5baf3f3d676640a65497f68aa3″ src=”https://belajar.kemdikbud.go.id/SumberBelajar/tampilajar.php?ver=99&idmateri=68″]

Post source : https://belajar.kemdikbud.go.id/SumberBelajar/tampilajar.php?ver=99&idmateri=68

Related posts