Daud Marulitua Manalu

Nama : Daud Marulitua Manalu, A.Md
NIP :
NUPTK :
Mata Pelajaran : PKSM

Jadwal Mata Pelajaran Semester Ganjil T.P. 2019/2020 :

Jam ke- Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
1 XI TBSM 2 (PKSM) XI TBSM 1 (PKSM) XI TBSM 2 (PKSM) XI TBSM 1 (PKSM)
2 XI TBSM 2 (PKSM) XI TBSM 1 (PKSM) XI TBSM 2 (PKSM) XI TBSM 1 (PKSM)
3 XI TBSM 2 (PKSM) XI TBSM 1 (PKSM) XI TBSM 2 (PKSM) XI TBSM 1 (PKSM)
4 XI TBSM 2 (PKSM) XI TBSM 2 (PKSM) XI TBSM 1 (PKSM)
5 XI TBSM 1 (PKSM)
6
7
8
9