Dedy Fahri Sahnur Sihotang

Nama : Dedy Fahri Sahnur Sihotang, S.Pd
NIP : 197903142006041006
NUPTK : 6646757658200012
Mata Pelajaran : Fisika, PJOK

Jadwal Mata Pelajaran Semester Ganjil T.P. 2019/2020 :

Jam ke- Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
1 XI TKR 1 (PJOK)
2 XI TKR 1 (PJOK)
3 XI TKJ 1 (PJOK)
4 XI TKJ 1 (PJOK)
5 XI TSM 1 (PJOK) XI TKJ 2 (PJOK)
6 XI TSM 1 (PJOK) XI TKJ 2 (PJOK) XI TSM 2 (PJOK)
7 XI TKR 2 (PJOK) XI TSM 2 (PJOK)
8 XI TKR 2 (PJOK)
9